Çavaria Awards 2022: jury

Op 28 januari 2023 reiken we opnieuw çavaria awards uit tijdens ons event Sparkle in de Vooruit in Gent. Deze editie van de çavaria awards werken we voor het eerst met een jury.

 

We delen drie awards uit: de Diversity Award, De Community Award en een Life Time Achievement Award. Iedereen kan stemmen voor de Diversity Award. De jury zal samen met het publiek beslissen wie van de genomineerden een Diversity Award wint.

Waarom een jury?

Met een jury willen we voorkomen dat enkel kandidaten met een groot bereik, veel middelen en/of tijd kans maken om te winnen. We kiezen juryleden met kennis over beleidsbeïnvloeding, media, de community… Zij bekijken welk initiatief de grootste maatschappelijke impact had, het meest mobiliserend was en het meest duurzaam.

Hoe werkt het?

De juryleden geven punten aan elk initiatief. We zetten die punten om naar een bepaald percentage. We zetten ook het aantal publieke stemmen dat een initiatief heeft gekregen om naar een percentage en tellen beiden percentage op. Het initiatief met het grootste percentage wint de Diversity Award.  

Benieuwd naar de genomineerden en wil je een stem uitbrengen?

Wie zijn onze juryleden? 

Je ontdekt het binnenkort hier!

Rik Beckers

Mijn naam is Rik Beckers, gepensioneerd priester.  Zowat 30 jaar geleden werd ik lid van Gerust Geweten, een groep rond Homo en Geloof.  Met de jaren raakte ik betrokken en was ik actief in een aantal LGBTQI+-groepen.  Nu ben ik co-voorzitter van het bestuur van çavaria.

Zo is mijn kijk op en kennis van de LGBTQI+-community gegroeid.  Ik beluister graag de verhalen van anderen en vanuit het bestuur ervaar ik de diversiteit binnen onze community en leer hun vragen en noden kennen.

Vanuit dit alles heb ik ja gezegd op vraag om in de jury voor de Awards te zitten en ook vwg het vertrouwen dat zo in mij gesteld wordt.

Heidi Degerickx

Ik ben Heidi Degerickx (45), sociaal agoog en doctor in Sociaal Werk. Ik werkte 12 jaar dagdagelijks met en vanuit de ervaringskennis van mensen in armoede in de vereniging Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst. In 2020 publiceerde ik een doctoraat en deed onderzoek naar de betekenis van “de stem van mensen in armoede” in de vormgeving van sociaal beleid. Na een korte passage in de Vrouwenraad ben ik sinds juli 2021 de algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede. 

Mijn ambitie: ervoor zorgen dat de 57 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen hun kerntaak kunnen blijven doen, nl. structurele armoedebestrijding met en vanuit de ervaringskennis van mensen in armoede zelf.  

Concreet heb ik toegezegd om jurylid te zijn van de Diversity award omdat ik sta voor de fundamentele gelijkheid van elke mens. Iedereen verdient het om zichzelf te zijn, gelijk behandeld te worden en ook menswaardig te kunnen leven. Diversiteit omarmen gaat over zowel sociale als economische rechtvaardigheid.

Nyanchama Okemwa

Nyanchama Okemwa (zij/haar) is een dekoloniale expert, pan-Afrikanist, antiracisme-activist en verdediger van de mensenrechten. Ze is adviseur en campagnecoach voor de vzw Hand in Hand tegen Racisme. Ze houdt zich vooral bezig met bewustwordingscampagnes en het mobiliseren van bottom-up initiatieven gericht op dekolonialiteit. Bovendien heeft ze meer dan 30 jaar ervaring in vrijwilligerswerk en activisme in tal van maatschappelijke organisaties.

“In mijn hoedanigheid van doelwit van racisme en uitsluiting, leef ik diep mee met de existentiële realiteit en geleefde ervaringen van de LGTBQIA+-gemeenschap. Ik ben dus persoonlijk en professioneel geïntrigeerd door de Sparkle-awards. Ik ben vereerd en nederig dat ik gevraagd ben deel te nemen aan de jury.”

Woon jij graag de uitreiking van de çavaria awards bij op onze awardshow?

Meer weten over onze awardshow?