Diversity Award 2022: Transgender Infopunt

Transgender Infopunt wint Diversity Award!

Naar jaarlijkse gewoonte reiken wij de çavaria Awards uit! De çavaria Awards werden zaterdag 28 januari 2023 uitgereikt tijdens Sparkle  – het jaarlijkse LGBTI+ feest van çavaria. Tijdens onze awardshow vierden we samen prachtige initiatieven uit 2022 en keken we hoopvol vooruit naar 2023. We zetten daarmee LGBTI+ initiatieven in de bloemetjes die het voorbije jaar serieus bijgedragen hebben aan een maatschappij waar iedereen zichzelf kan zijn.   

De Diversity Award reiken we uit voor het meest LGBTI+ inclusieve initiatief van bedrijven, scholen en  individuen. Dit jaar gaat deze award naar: Transgender Infopunt. Ontdek hier hun verhaal. 

‘Bij het Transgender Infopunt ontwikkelden we een zorgbrochure die een beknopt overzicht geeft van alle zorgopties in Vlaanderen met betrekking tot de sociale en/of medische transitie van transgender personen. Door de stijgende vraag van anderstaligen is deze brochure er niet enkel in het Nederlands, maar ook in 6 andere talen’

Aan het woord is Melanie Verbeke, medewerker bij het TIP, die super tevreden is na het winnen van de Diversity Award, maar toch ook wel een beetje verrast.

‘Iets in een andere taal aanbieden: zo speciaal is dat nu ook weer niet… Maar als ik er dan even bij nadenk, eigenlijk ook weer wel. Weet je, mensen beschouwen het TIP als betrouwbare bron. Als je dan via hen de info in de eigen taal kan lezen, is dat toch wel waardevol, denk ik.’ En al zeker als je weet dat transgenderzorg overal in de wereld anders is georganiseerd. ‘Mensen die in België wonen, maar het Nederlands niet machtig zijn, zoeken toch informatie op in hun eigen taal’, aldus Melanie. ‘Ze vinden dan wel informatie, maar eigenlijk is die helemaal niet toepasbaar op hun situatie hier’.

Van nood naar uitwerking

 

‘Enkele jaren terug hielden we een toegankelijkheidsonderzoek bij het TIP. Eén van de verbeterpunten toen was: onze informatie in meerdere talen beschikbaar stellen.’ En daarmee ging het TIP onmiddellijk aan de slag. Onder de slogan ‘Donate to Translate’ werd een crowdfunding  opgezet om de noodzakelijke middelen vrij te maken.

‘Met het ingezamelde geld hebben we toen een vertaalbureau ingeschakeld. Maar we merkten dat zij geen specialist zijn in genderinclusieve taal’, vertelt Melanie. ‘Per taal zochten we binnen de community vervolgens een native speaker om de versies na te lezen op die genderspecifieke bewoordingen.’ En nu volgt de fase van de verdeling. ‘En daar liggen nog uitdagingen in 2023. Want we hebben wel een volledig nieuwe website, maar die is van A-Z in het Nederlands. En hoe vinden anderstaligen hun specifieke bundel zo terug?’. Er zijn dus nog drempels weg te werken.

Nóg meer wilde plannen voor 2023

 

Het Transgender Infopunt zit niet stil. Het thema is immers gelinkt aan alle levensdomeinen. En er zijn nog veel kruispunten waarover nog te weinig info beschikbaar is.

‘Zo willen we absoluut iets doen met asiel en migratie, maar ook met transgender en ASS. Of transgender en detentie’, licht Melanie een tipje van de sluier op.

‘Eén van mijn collega’s werkt momenteel aan een project in de gevangenis: “Beyond Binary Bars”. Transgenderpersonen die in detentie zitten weten vaak niet wat hun rechten zijn. En hebben dikwijls geen toegang tot de noodzakelijke transgenderzorg.’ Ook het risico op geweld ten opzichte van LGBTI+ personen wordt nog steeds onderbelicht. ‘En ook dat nemen we mee in ons onderzoek. Voor iedereen binnen detentie is dat risico er, maar voor LGBTI+ personen is dit risico toch duidelijk groter.’

Toolkit voor gevangenen en medewerkers

 

Nog maar heel net, in 2021, heeft FOD Justitie een richtlijn ontwikkeld met als onderwerp ‘hoe omgaan met transgender personen in detentie’, inclusief opleidingen voor personeel. En dat initiatief juicht het TIP toe. ‘Wij willen dit graag versterken met een toolkit voor gedetineerde transgenderpersonen. Zij hebben specifieke info nodig. Binnen de muren gelden immers niet dezelfde regels als buiten de gevangenis.’

Bij çavaria zijn we alvast super benieuwd en volgen we dit project op de voet. Misschien iets voor de Diversity Awards in 2024, wie weet?

Ontdek de volledig vernieuwde website van het TransgenderInfopunt op https://www.transgenderinfo.be/nl