Community Award 2022: Rainbow Ambassadors

Rainbow Ambassadors winnen Community Award!

Naar jaarlijkse gewoonte reiken wij de çavaria Awards uit! De çavaria Awards werden zaterdag 28 januari 2023 uitgereikt tijdens Sparkle  – het jaarlijkse LGBTI+ feest van çavaria. Tijdens onze awardshow vierden we samen prachtige initiatieven uit 2022 en keken we hoopvol vooruit naar 2023. We zetten daarmee LGBTI+ initiatieven in de bloemetjes die het voorbije jaar serieus bijgedragen hebben aan een maatschappij waar iedereen zichzelf kan zijn.    

De Community Award reiken we uit voor de meest hartverwarmende activiteit van onze lidverenigingen. Dit jaar gaat deze award naar: de RainbowAmbassadors.  Ontdek hier hun verhaal. 

LGBTI+ ouderen zijn in veel opzichten hetzelfde als heteroseksuele ouderen, maar hebben vaak een ander levenspad gevolgd. Ze ondervonden discriminatie aan den lijve en hebben door het ontbreken van mantelzorg een grotere kans op sociaal isolement. En dus ook om eerder terecht te komen in een woonzorgcentrum.

‘En daar laten ze hun seksuele oriëntatie vaak onvermeld, ook weer uit die angst om gediscrimineerd te worden’, zegt Maggy Doumen, co-voorzitter van RainbowAmbassadors. Zij stelden een Manifest op die de huidige situatie van onze senioren beschrijft en die tevens 5 concrete eisen bevat.

‘We vragen een “non-discriminatie clausule” waarin LGBTI+ senioren vermeld worden en waarin staat dat iedereen die ook maar iets met senioren te maken heeft, specifieke vormingen moet krijgen. Daarnaast vragen we ook om zoveel mogelijk een referentiepersoon aan te duiden in instellingen en organisaties.’

LGBTI+ ouderen als vergeten groep

 

Maggy: ‘Onze pioniers komen allemaal in de leeftijd waarin de kans bestaat dat ze zorg nodig hebben. Of dat ze in de zorg terechtkomen. We stellen vast dat zelf zij niet durven uitkomen voor hun seksuele geaardheid en terug in de kast kruipen.’ Volgens RainbowAmbassadors leeft het idee dat alle senioren heteroseksueel zijn. ‘Onze maatschappij denkt nog steeds vanuit de heteronorm’, vervolgt Maggy. ‘Men staat er geen moment bij stil dat er senioren tot de LGBT+ community behoren. Je hoort dan “ja, bij jongeren zie je dat wel, maar allee, toch niet bij mensen boven de 70”. Men ziet dat als onbestaande.’

De feiten

 

  • Statistisch gezien heeft ongeveer 5% van de bevolking boven de 18 jaar een vrijwel uitsluitend homoseksuele of lesbische oriëntatie.
  • Ouderen leidden vroeger vaak een dubbelleven omdat homoseksualiteit nog geen maatschappelijk geaccepteerd feit was.
  • Uit onderzoek is gebleken dat isolement een reële bedreiging vormt omdat ze geen ruimte voor hun levensverhaal en leefstijl kunnen vinden of creëren.

‘En onze professionals zijn zich vaak niet bewust van de belangrijke rol die zij hierin kunnen spelen.’ Nochtans is de oplossing even logisch als eenvoudig. ‘Geef mensen de ruimte om hun levensverhaal te vertellen. En om het leven in te vullen op de wijze die zij aangenaam vinden.’

Informeren en sensibiliseren

 

‘Ons manifest vertrekt vanuit de verantwoordelijkheid van de overheid en de zorginstellingen’, aldus Maggy. ‘Maar ook in de opleidingen is er veel werk. Verzorgenden of ergotherapeuten worden niet of nauwelijks voorbereid op omgaan met diversiteit.’ En daar komt de organisatie op het voortoneel. Door middel van voordrachten willen de RainbowAmbassadors inzetten op informeren en sensibiliseren. ‘Maar wij zijn voor alle duidelijkheid geen expert. Wij getuigen vanuit onze eigen ervaringen, brengen de problematiek onder de aandacht en trachten organisaties door te verwijzen naar de juiste instanties.’

En aangezien we ook bij çavaria de RainbowAmbassadors een warm hart toedragen, verwijzen wij graag door naar https://rainbow-ambassadors.be/nl/ Hier lees je het volledige manifest en kan je dit initiatief steunen door te ondertekenen.

Wil jij zelf Rainbow Ambassador worden? Lees dan zeker deze pagina: https://rainbow-ambassadors.be/nl/en-jij/wordt-rainbowambassador/

Wist je trouwens… dat na het uitreiken van de Community Award aan de RainbowAmbassadors ook stad Gent het manifest deze week ondertekende?